Politica de protectie a datelor personale

Politica de protectie a datelor personale

Nota de informare privind protectia datelor personale

 

a) Nota introductiva :

 

           Vă mulțumim pentru interesul acordat site-ului nostru și serviciilor noastre .Datele sunt baza pentru ca noi să oferim servicii si produse excelente  Protejarea datelor clienților și utilizarea acestora numai în modul în care clienții noștri se așteaptă ca noi sa le utilizam este cea mai mare prioritate. Prin urmare, următoarele notificări privind protecția datelor sunt concepute să vă informeze cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile dvs. în legătură cu această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") precum si actele normative subsecvente.

         Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru noi  și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal

 

 b) Operator

 

ECHIPAMENTE MEDICALE COLTEA S.R.L  cu sediul in Bd.  I. C. Bratianu nr 12,  Sector 3 Bucuresti, Romania , este  operatorul conform GDPR și prin urmare, responsabila pentru prelucrarea datelor explicat in prezenta.

 

c) Ofiterul pentru protectia datelor

 

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:   BATTLEGROUP S.R.L. , Mail: dpo@battlegroup.ro , tel 0722-151.528

 

d) Formular de contact

 

      Puteți utiliza formularele de contact pe site-ul nostru www.tehnicamedicalacoltea.ro , pentru a ne contacta pentru orice solicitare sau informatii despre produsele noastre . Datele personale pe care le-ați introdus în formularul de contact vor fi procesate numai în scopul de a răspunde solicitării dvs. și doar dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor. Prelucrarea se bazează in mod legal pe art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

 

e) Furnizarea de date obligatorie / voluntara și perioada de păstrare

 

            Furnizarea datelor dvs. personale este voluntară. Nu detineti obligatia de a ne furniza datele dvs. personale și nici această dispoziție nu este necesară pentru a îndeplini o cerință legală sau contractuală. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs., cu excepția faptului că nu veți putea utiliza serviciile si produsele noastre. Datele personale furnizate prin intermediul site-ului nostru web vor fi stocate doar până in momentul in care scopul pentru care au fost prelucrate a fost îndeplinit. În măsura în care trebuie respectate perioadele de păstrare conform legislației comerciale și fiscale, perioada de păstrare pentru anumite date poate fi de până la 10  ani. Datele pe care trebuie să le stocăm datorită obligațiilor legale, statutare sau contractuale de stocare vor fi blocate.

 

f)  Drepturile dumneavoastră

 

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment printr-o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor catre alti operatori referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR)

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul, Art. 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor pentru a le opri (dreptul la obiecții, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezinta o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul77 GDPR).

- Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Departamentul de protectie a datelor  la adresa de e-mail dpo@battlegroup.ro . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

 

Copyrights ©2022: Echipamente Medicale Coltea | ANPC | ANMDM